ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΑΝΤΡΕΙ ΝΙΚΟΛΟΦ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΑΝΤΡΕΙ ΝΙΚΟΛΟΦ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 22.770,00 €. Σε έξι ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την 11-3-2011 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 22.770,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη

Περισσότερα