ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΠΣΑΠΠ θεωρεί αναγκαία την μέριμνα της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό και ιδιαίτερα μέσα στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε λαμβάνει δράση για τη δημιουργία της Ψυχολογικής Υπηρεσίας, με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη, την ευεξία, την ψυχική ενδυνάμωση των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, και την προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.

Η Ψυχολογική Υπηρεσία αποτελείται από μια ομάδα επαγγελματιών που απαρτίζεται από ψυχολόγους και αθλητικούς συμβούλους. Αποσκοπεί στην προσφορά ατομικών συνεδρίων συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμβαλλόμενων.

Απευθύνεται σε όλα τα ενεργά μέλη του ΠΣΑΠΠ.
Η ψυχολογική παρέμβαση προσφέρεται στην ελληνική, ισπανική και αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικές προβληματικές που μπορείτε να μας απευθυνθείτε :
-Αλλαγές διάθεσης
-Διαχείριση άγχους
-Προσωπική ανάπτυξη αθλητή
-Διαχείριση θυμού
-Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων
-Βελτίωση αθλητικής επίδοσης
-Κατά την ανάρρωση τραυματισμού
-Δεξιότητες επικοινωνίας μέσα στην ομάδα
-Διαχείριση της λήξης της ποδοσφαιρικής καριέρας

Για προγραμματισμό ραντεβού με την Ψυχολογική Υπηρεσία μέσω της Γραμματείας του συνδέσμου:
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 128, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112.57 ΤΗΛ. +30 210 8210693 / +30 210 8239179
FAX. +30 210 8219829
E-mail: info@psapp.gr