ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > DAMIANO MARCELO κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 126/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή DAMIANO MARCELO κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 39.356,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 39.356,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη