ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Λόγω συχνών αλλαγών από τον ΕΦΚΑ στο ύψος των εισφορών, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τις τρέχουσες εγκυκλίους ή να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο.

Από 01/01/2021 ως 31/05/2022 τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ-109/3137 ΕΦΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ
είναι τα παρακάτω:
Ποσοστό εργαζόμενου 11,57%
Ποσοστό εργοδότη 17,99%

Από 01/06/2022 τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ-109/3137 ΕΦΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ
είναι τα παρακάτω:
Ποσοστό εργαζόμενου 11,32%
Ποσοστό εργοδότη 17,99%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΦΚΑ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ποινικά αδικήματα θα θεωρεί το ΕΦΚΑ την παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε.


Επιπλέον όσες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ θα καθορίζονται ως ηθικοί αυτουργοί των παραπάνω αδικημάτων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΦΚΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – Νο: 349010
 1. Όλοι οι ποδοσφαιριστές υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ), αλλά μόνο για τον κλάδο Σύνταξης.
 2. Για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη αντί για τον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ οι ποδοσφαιριστές ασφαλίζονται σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.
 3. Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των ποδοσφαιριστών.
 4. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΦΚΑ οι εργοδότες (ΠΑΕ) είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές) αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους ποδοσφαιριστές (εργατικές εισφορές).

Παράδειγμα:
Ποδοσφαιριστής με κατώτατο μισθό 713,00 € πληρώνει για το ΕΦΚΑ
713,00 € x 11,32 % = 80,71 €, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής παίρνει καθαρά 630,88 €, η δε ΠΑΕ πληρώνει 126,49 € + ΦΜΥ για το μισθό 1,41 € μηνιαίως.

Από 01-01-2002 δεν χορηγούνται πλέον ένσημα αλλά η ασφάλισή σας γίνεται (ηλεκτρονικά) μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Οι συνάδελφοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρέπει να φροντίζουν ώστε, ως ασφαλισμένοι, να δηλώνουν γραπτώς στο ΕΦΚΑ εντός δώδεκα μηνών από την αποχώρηση ή την απομάκρυνση από την ομάδα τους, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίσθηκαν.
 • (Νόμος 2972/2001 άρθρο 11 – εγκύκλιος ΕΦΚΑ αρ. 12/2002).
 • Επίσης, δεν αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλισμένο σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση, είχε παραγραφεί το δικαίωμα του ΕΦΚΑ να βεβαιώσει και να καταλογίσει εισφορές.
 • Μηνιαίως ο κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται 25 ένσημα.
 • Το δικαίωμα του ΕΦΚΑ για την βεβαίωση των χρηματικών απαιτήσεων του υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, συνεπώς, μετά από τα 10 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει καμιά αναδρομική ασφάλιση.
 • Προσοχή λοιπόν για όλους τους συναδέλφους καθώς αν δε μεριμνήσετε εγκαίρως για τα ένσημα σας, θα τα χάσετε και αν δε φροντίσετε, έστω, να κατοχυρωθείτε για αυτά μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας, δε θα έχετε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε έστω ετεροχρονισμένα.
 • (Νόμος 2972/2001 άρθρο 15 – εγκύκλιος ΕΦΚΑ αρ. 12/2002).

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. 2725/1999

ΑΡΘΡΟ 89 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/2002 άρθρο 31 παράγραφος 4)

“1. Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών.

Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ, οι αθλητές ΠΑΕ μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι ΠΑΕ κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΕΦΚΑ επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.
Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

SUPER LEAGUE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ


* ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Διαχείριση Ασφαλιστηρίου: 210 8119742 Παναγιώτης Ανδριανός
Διαχείριση Αποζημιώσεων: 2108119738 Κωνσταντόπουλος Δημήτριος

SUPER LEAGUE 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – κ. Ν. Μουσούρη 210 4133222 – prountzos@europisti.gr

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ FOOTBALL LEAGUE

Διάρκεια ισχύος κάλυψης Ετησίως ανανεούμενη
Θέση νοσηλείας Δίκλινο
Κάλυψη δαπανών 100% Δημόσια Νοσοκομεία 90% Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές, 80% Μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές, 80% στο εξωτερικό
Όριο Κάλυψης Δαπανών €500.000 ετησίως
Ποσό απαλλαγής ανά νοσηλεία €15.000
Μικροχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Νοσηλεία & ODS Καλύπτονται μέχρι του ανωτάτου ορίου
Κάλυψη θεραπειών που δεν χρήζουν νοσηλεία Θεραπείες με ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες χωρίς διανυκτέρευση
Απευθείας κάλυψη Στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Κλινικές
Αμοιβές χειρουργών – αναισθησιολόγων Βάσει πίνακα αμοιβών
Εξωνοσοκομειακά έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία και αποκλειστικά σε σχέση με αυτή Εξωνοσοκομειακά έξοδα προ νοσηλείας και σχετικά με αυτή μέχρι €500,00 ανά νοσηλεία, Εξωνοσοκομειακά έξοδα και θεραπείες μετά από νοσηλεία και σχετικά με αυτή, μέχρι €500,00 ανά νοσηλεία
Έξοδα μεταφορά με ασθενοφόρο από την οικία στο νοσοκομείο για επείγον περιστατικό (μόνο εντός Ελλάδας) μέχρι €1.000,00 ετησίως
Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας Ναι μέχρι 30 ημέρες ανά νοσηλεία