Δ.Σ. ΠΣΑΠΠ

Μπαντής Γεώργιος
Μπαντής Γεώργιος
Πρόεδρος
Κουρμπέλης Δημήτριος
Κουρμπέλης Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος
Γεωργίου Γεώργιος
Γεωργίου Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος
Μασούρας Γεώργιος
Μασούρας Γεώργιος
Ειδικός Σύμβουλος
Μπακασέτας Αναστάσιος
Μπακασέτας Αναστάσιος
Ειδικός Σύμβουλος
Τασουλής Χρίστος
Τασουλής Χρίστος
Γενικός Γραμματέας
Ζησόπουλος Γεώργιος
Ζησόπουλος Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας
Τσαμπούρης Σάββας
Τσαμπούρης Σάββας
Ταμίας
Παντελιάδης Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Μενού