ΙΕΚ ΑΛΦΑ

ΙΕΚ ΑΛΦΑ - ΠΣΑΠΠ

Στο πλευρό του επαγγελματία ποδοσφαιριστή βρίσκονται τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ. Τα γνωστά εκπαιδευτήρια προσφέρουν στον ΠΣΑΠΠ τέσσερις (4) υποτροφίες πλήρους φοίτησης, διετούς (2) διάρκειας για όλες τις ειδικότητες, με σκοπό ο Σύνδεσμος να τις διανέμει στα μέλη του.