ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Σ.Α.Π.Π. ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)

Τακτικά μέλη:

Αναπληρωματικό μέλος:

β) Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Διαιτητές: