ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Σ.Α.Π ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)

Τακτικά μέλη:

β) Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Διαιτητές:

Μενού