Αίτηση Εγγραφής Μέλους

ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΠΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 6ο

Μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του σωματείου όλοι οι εν ενεργεία αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, εφ’ όσον αγωνίζονται σε σύλλογο που συμμετέχει στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΕΠΟ και τις διοργανώτριες αρχές ανάμεσα στα σωματεία που διαθέτουν τμήματα αμειβομένων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών.

Μπορούν επίσης να εγγραφούν και ως μέλη του σωματείου και πρόσωπα τα οποία δεν αγωνίζονται πλέον επαγγελματικά , εφ’ όσον είχαν την ιδιότητα του αμειβόμενου ή επαγγελματία ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιρίστριας και είχαν συμμετάσχει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Επίσης, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, όσοι ήδη έχουν συμμετάσχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα και πλέον αγωνίζονται στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, και μέχρι τη δημιουργία γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, δεν αποτελεί κώλυμα εγγραφής στο σύνδεσμο για τις ποδοσφαιρίστριες η ιδιότητά τους ως αμειβόμενες ή μη.

  • Όνομα

  • Επώνυμο

  • Όνομα Πατρός

  • Ημερομηνία Γεννήσεως

  • Διεύθυνση Κατοικίας

  • Αριθμός

  • Πόλη

  • Τ.Κ.

  • Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

  • Τηλέφωνο

  • Α.Φ.Μ.

  • Διεύθυνση Email

  • Ομάδα που ανήκω

  • Αριθμός Δελτίου ΕΠΟ (προαιρετικό)