ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά Π.Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 127/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗ κατά Π.Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 1.989,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 1.989,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη