Τακτική Γενική Συνέλευση και διεξαγωγή εκλογών στις 9 Μαΐου 2022

ΝΕΑ

Στις 9 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens-City Center (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα/αίθουσα Ballroom EF), θα λάβει χώρα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών μελών ΠΣΑΠΠ (ΠΣΑΠΠ – ΤΑΠ).

Κατά την ανωτέρω ΤΓΣ θα διεξαχθούν, μεταξύ άλλων, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την τετραετία 2022-2026.

Όσοι από τα τακτικά μέλη του ΠΣΑΠΠ επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Συνδέσμου (info@psapp.gr), μέχρι και την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και ψήφου στην εκλογική διαδικασία, έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους μέχρι και την ημέρα έναρξης της ΤΓΣ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Συνδέσμου και στα τηλέφωνα 210 8210693 ή 210 8239179.

 

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη