Οδηγίες για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΕΑ

Ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών (ΤΑΠ) μελών ΠΣΑΠΠ, που θα πραγματοποιηθεί  στις 13 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, ενημερώνουμε τα μέλη μας που θέλουν να συμμετάσχουν τα εξής:

Επειδή η  ανωτέρω Τ.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με την τήρηση όλων των καταστατικώς προβλεπόμενων προϋποθέσεων και με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει δύναται να απευθυνθεί στον Σύνδεσμο μέχρι και την 13η Μαΐου 2024 και ώρα 12:00, ώστε να λάβει τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής που θα του αποσταλεί.

Η διαδικασία είναι απλή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για τις σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 8210693/210 8239179 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@psapp.gr.

Υπενθυμίζουμε πως δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, μέχρι και την ημέρα έναρξης της Τ.Γ.Σ.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη