Στις 13 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΕΑ

Στις 13 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών (ΤΑΠ) μελών ΠΣΑΠΠ.

Η ανωτέρω Τ.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με την τήρηση όλων των καταστατικώς προβλεπόμενων προϋποθέσεων και με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, μέχρι και την ημέρα έναρξης της Γ.Σ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Συνδέσμου και στα τηλέφωνα 210 8210693 ή 210 8239179 ή στο email: info@psapp.gr

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη