Στηρίζουμε τον Γιώργο Παμλίδη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΝΕΑ

Αποδοκιμάζουμε κάθε προσπάθεια με την οποία επιχειρείται να αποδοθεί σκοπιμότητα σε ποδοσφαιριστή για μία άτυχη αγωνιστική του ενέργεια.

Θα είμαστε δίπλα στον Γιώργο Παμλίδη, στο δικαστικό αγώνα του για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψης του από συγκεκριμένο συκοφαντικό δημοσίευμα.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη