ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ LA VIE

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΝΕΑ

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που ανήκουν ή ανήκαν σε Π.Α.Ε. της Football League, καθώς και σε αυτούς που ανήκαν σε Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. της Football League 2 και έχουν καταστεί δικαιούχοι ασφαλιστικής αποζημιώσεως και άλλων ασφαλιστικών παροχών από την ασφαλιστική εταιρία LA VIE, ότι μετά την καίρια παρέμβαση του Συνδέσμου και την εποικοδομητική συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρίας, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράξουν τα ποσά που η εταιρία έχει τελικώς αναγνωρίσει ως υπέρ τους ασφαλιστική αποζημίωση/παροχή και έχει δεσμευθεί να τους καταβάλει, σε κάλυψη των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τα υπ’ αριθ. 1201 και 1240 ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας τα μέλη μας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα Στρατηγού (τηλ. επικοινωνίας 210 62 88 098 και 210 62 34 330).

Για οιαδήποτε τυχόν περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Διονύση Δημόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 210 82 10 693 και 210 82 39 179).

Ο Σύνδεσμος, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ανωτέρω εκκρεμότητας, έπραξε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ό, τι απαιτείτο για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος και την ικανοποίηση των αξιώσεων των μελών του προς την ανωτέρω εταιρία.
Με τα δεδομένα αυτά ο Σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στα μέλη του που ανήκουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ότι οφείλουν πλέον, το αργότερο μέχρι τις 10.12.2013, να μεριμνήσουν άμεσα για την διευθέτηση της εκκρεμότητάς τους με την εταιρία LA VIE, καθώς κάθε τυχόν περαιτέρω δυνατότητα παρέμβασής του έχει πλέον εξαντληθεί.

[psap]
Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη