Πρόστιμο 260.000 ευρώ από το ΙΚΑ στον Ολυμπιακό Χερσονήσου

ΝΕΑ

Πρόστιμο ύψους 260.000 ευρώ επέβαλε το ΙΚΑ στον Ολυμπιακό Χερσονήσου, ομάδα της Football League 2, επειδή δεν ήταν συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ποδοσφαιριστές της για την αγορά και τακτοποίηση των ενσήμων που αντιστοιχούν στις αποδοχές τους.
Το ΙΚΑ αντέδρασε έπειτα από καταγγελία που δέχθηκε, την ερεύνησε και αφού αποδείχθηκε, κατόπιν σχετικού ελέγχου, το ορθό του περιεχομένου της, προχώρησε στην επιβολή του προστίμου των 260.000 ευρώ για το οποίο έγινε διακανονισμός από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου με την υποχρέωση καταβολής 1.000
ευρώ το μήνα για 16 χρόνια από την ΠΑΕ προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη