Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΕΑ

Στις 9.7.2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης και με την τήρηση όλων των καταστατικώς προβλεπόμενων προϋποθέσεων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών Τ.Α.Π. μελών ΠΣΑΠ

Κοινή διαπίστωση ήταν η διαφύλαξη της ενότητας και η προάσπιση των συμφερόντων του Συνδέσμου και των μελών του, ενώ εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός της Διοίκησης του ΠΣΑΠ

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη