Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του ΠΣΑΠ

ΝΕΑ

Στις 8.5.2018 πραγματοποιήθηκε, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση (γ.σ.) των μελών του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της γ.σ. συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα, κρίσιμα και μη, ζητήματα του Συνδέσμου, αξιολογήθηκε η κρισιμότητά τους, τέθηκαν οι χρονικές προτεραιότητες και λήφθηκαν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις προς τη διοίκηση του Συνδέσμου για την κατά τον καλύτερο δυνατό και επωφελή για το Σύνδεσμο και τα μέλη του τρόπο διεκπεραίωση των εκκρεμών θεμάτων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος.

Κοινή διαπίστωση ήταν η διαφύλαξη της ενότητας και η προάσπιση των συμφερόντων του Συνδέσμου και των μελών του, η διατήρηση ουσιωδών κεκτημένων, η οριοθέτηση της άμυνας του Συνδέσμου και η αξιοποίηση της δυναμικής των μελών του για την, προς κάθε κατεύθυνση και όταν και όποτε απαιτηθεί, λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη