Οδηγίες για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΝΕΑ

Ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) των Μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ποδοσφαιριστών Τ.Α.Π. μελών ΠΣΑΠ, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 20:00, ενημερώνουμε τα μέλη μας που θέλουν να συμμετάσχουν τα εξής:

Επειδή η Τ.Γ.Σ. θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με την τήρηση όλων των καταστατικώς προβλεπόμενων προϋποθέσεων, με την αναγκαία προσαρμογή των προϋποθέσεων αυτών στα έκτακτα δεδομένα, με την εξασφάλιση της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων εργασιών της σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια και με τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει δύναται να απευθυνθεί στον Σύνδεσμο μέχρι και την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, ώστε να λάβει τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής που θα του αποσταλεί.

Η διαδικασία είναι απλή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για τις σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 8210693/210 8239179 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@psapp.gr.

Υπενθυμίζουμε πως δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες και αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, μέχρι και την ημέρα έναρξης της Τ.Γ.Σ.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη