Ο ΠΣΑΠΠ κοντά στους ποδοσφαιριστές του Μακεδονικού

ΝΕΑ

Ο ΠΣΑΠΠ, στο πλαίσιο των ενημερώσεων που πραγματοποιεί προς τα μέλη του, συνέχισε τις συναντήσεις του με τους ποδοσφαιριστές του Μακεδονικού.

Οπως και σε όσες προηγήθηκαν αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας μίλησε μαζί τους για καίρια θέματα που τους αφορούν και συνάμα τους απασχολούν, όπως και για τις παροχές που υπάρχουν προς το πρόσωπό τους.

Κατά τη διάρκειά της υπήρξε εκτενής αναφορά σε ζητήματα ακεραιότητας όπου και πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και τους μεταφέρθηκαν διεξοδικά οι ισχύοντες κανονισμοί αλλά και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Η καταπολέμηση φαινομένων χειραγώγησης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για τον ΠΣΑΠΠ, με στόχο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών αλλά και την προάσπιση του αθλήματος. Μεταξύ άλλων και για τον συγκριμένο σκοπό τους διανεμήθηκαν οι κωδικοί για την εφαρμογή της ανώνυμης αναφοράς «Red Button».

Παράλληλα αναλύθηκαν εκτενώς τα οφέλη της δωρεάν νομικής υπηρεσίας που παρέχει ο ΠΣΑΠΠ προς τα μέλη του και έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν οποτεδήποτε κρίνουν αναγκαίο, ενώ μέσω του οδηγού συμβολαίων που έχει δημιουργήσει ο Σύνδεσμος τους μεταφέρθηκαν τα βήματα που πρέπει να γίνονται για τη σωστή επισύναψή τους.

Στην ατζέντα της συνάντησης υπήρξε και η ανάλυση κανονισμών που τους ενδιαφέρουν άμεσα (π.χ. ΚΙΜΠ, αδειοδότησης, ο νέος διαμεσολαβητών κλπ), των δεδομένων γύρω από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο κομβικά ζητήματα.

Το πρώτο έγκεινται στο κομμάτι του «Dual Career», δηλαδή την προετοιμασία μας ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη στιγμή που θα αποσυρθούμε, για τον οποιοδήποτε λόγο, από την ενεργό δράση. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε ο Σύνδεσμος έχει συνάψει συμφωνίες με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα που παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη του να σπουδάσουν με μερική ή πλήρη υποτροφία.

Το έτερο έγκεινται στην υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχει ο ΠΣΑΠΠ σε όλα τα μέλη του και η οποία δημιουργήθηκε με στόχο την ψυχολογική τους υποστήριξη, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη