Οι θέσεις του ΠΣΑΠ για την Football League 2

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις αλλαγές που προτείνεται να πραγματοποιηθούν στην Football League 2, απέστειλε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το πλαίσιο των θέσεων και των απόψεων του για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Επειδή, βεβαίως, η κατάσταση παραμένει ρευστή και όλα τα ζητήματα τίθενται υπό κρίση, από τον ΠΣΑΠ επισημάνθηκε με σαφήνεια προς την Ε.Π.Ο. ότι στην παρούσα φάση εκτίθενται υπό την επιφύλαξη κάθε, εκ μέρους του Συνδέσμου, επανεκτίμησης, οι αρχικές απόψεις επί των επερχόμενων μεταβολών στην Football League 2.
Διευκρινίζεται ότι επί των όποιων προτάσεων για αναμόρφωση και αναδιοργάνωση αυτής της κατηγορίας, ο ΠΣΑΠ, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως της όποιας αποφάσεως του Δ.Σ. του από τη Γ.Σ. του, έχει καταρχήν εκδηλώσει τη συναίνεση του, ωστόσο, έχει ρητώς δηλώσει ότι αυτή (η συναίνεση) τελεί υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης όλων εκείνων των συνθηκών που θα διαμορφώσουν τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες ενός νέου αξιόπιστου και υγιούς Πρωταθλήματος, με στοιχεία εργασιακής ασφάλειας και φερεγγυότητας.
Οι απόψεις του ΠΣΑΠ για την Football League 2 είναι οι εξής:

1. Δημιουργία ενός (1) Ομίλου στην Κατηγορία, με καταληκτικό αριθμό συμμετοχής σ’ αυτόν είκοσι (20) ομάδων.

2. Διατήρηση του υφιστάμενου νομικού εργασιακού και κοινωνικοασφαλιστικού καθεστώτος των απασχολούμενων ποδοσφαιριστών.

3. Δικαίωμα να αγωνίζονται στην Football League 2, μόνον Έλληνες ποδοσφαιριστές (οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες).

4. Μη υποχρεωτική η συμμετοχή ελάχιστου αριθμού νεαρών σε ηλικία ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα.

5. Εγγυημένο κεφάλαιο συμμετοχής των ομάδων της Football League 2 (τουλάχιστον 150.000 ευρώ). Όποια ομάδα δεν εξασφαλίζει το ανωτέρω κεφάλαιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνισθεί στο Πρωτάθλημα (θα αποκλείεται από τη διαδικασία της κλήρωσης των αγώνων του Πρωταθλήματος).

6. Ομάδα που οφείλει σε ποδοσφαιριστές δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνισθεί στο Πρωτάθλημα (θα αποκλείεται από τη διαδικασία της κλήρωσης των αγώνων του Πρωταθλήματος).

7. Κατάργηση εκπαιδευόμενων ποδοσφαιριστών (χωρίς συμβόλαιο), ύπαρξη μόνον επαγγελματιών (κατά τους Κανονισμούς της F.I.F.A., υπάρχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες, οι επαγγελματίες αγωνίζονται με τους επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες με τους ερασιτέχνες / ταύτιση με Οδηγία της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού και ισότητας).

8. Δημιουργία Ταμείου για την πληρωμή κάθε είδους αποζημιώσεων ποδοσφαιριστών (άρθρο 17 Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών).

9. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη στο Ι.Κ.Α. / παράλληλη – συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση.

10. Συμμετοχή του ΠΣΑΠ σε κάθε θεσμική λειτουργία του νέου τρόπου διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

11. Η διοργανώτρια αρχή πρέπει να ελέγχει τη νομιμότητα των προσώπων που επιτρέπεται να εισέρχονται στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώνουν στη διοργανώτρια αρχή, πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα στοιχεία των προσώπων αυτών καθώς και την ιδιότητα τους. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στη διοργανώτρια αρχή ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα αυτών των αλλαγών.
Τα πρόσωπα αυτά, που πρέπει να είναι έως 2 σε κάθε ομάδα, θα αναγράφονται από τη διοργανώτρια αρχή στο φύλλο αγώνα και θα ταυτοποιούνται από τον παρατηρητή και τον διαιτητή του αγώνα. Εάν οι ομάδες δεν τηρούν τα προαναφερόμενα θα έχουν κυρώσεις.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Μεγαλομέτοχος κάθε ομάδας απαγορεύεται να κάθονται στον πάγκο και στον περιβάλλοντα χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα.

12. Ο διαιτητής πρέπει να έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα εξαιτίας εξωτερικής επέμβασης οποιασδήποτε μορφής (επίθεση σε ποδοσφαιριστές, παράγοντες, αξιωματούχους).

13. Ελεύθερη μεταγραφή ποδοσφαιριστών (ελευθέρων παικτών μετά από καταγγελία και όσοι δεν έχουν βρει ομάδα) όλο το χρόνο (μέχρι Μάρτιο κάθε έτους).

14. Αναγνώριση ιδιωτικού συμφωνητικού. Να έχει το δικαίωμα ο ποδοσφαιριστής να το καταθέτει έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη