Οι Μάνατζερ στον αθλητισμό

ΝΕΑ

Οι δραστηριότητες των μάνατζερ έχει αυξηθεί δραματικά με αποτέλεσμα ο αθλητισμός να παίρνει ολοένα διεθνείς διαστάσεις και με ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταγραφών στο σκηνικό της Ευρώπης.
Η ανάπτυξη μιας Πανευρωπαϊκής αγοράς ως ακόλουθο της απόφασης Μπόσμαν ήταν η αύξηση αποδοχών των ποδοσφαιριστών σε μερικά αθλήματα ως εκ τούτου την αύξηση των της οικονομικής φύσεως δραστηριοτήτων από τους Μάνατζερ. Οι Μάνατζερ ενεργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ αθλητών και αθλητικών ομάδων/οργανωτών αθλητικών συναντήσεων. Φέρνουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με αποτέλεσμα την σύναψη συμβάσεως το οποίο και θεωρείται πρακτική οικονομικής συναλλαγής. Βρίσκοντας εργασία για τον αθλητή φαίνεται ο βασικός ρόλος ενός Μάνατζερ.
Οι Μάνατζερ μπορούν, να ασχολούνται με εύρος δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου την σύναψη διαφόρων συμβάσεων για τον αθλητή (δικαιώματα εικόνας, χορηγίες, διαφημίσεις κλπ). Το επάγγελμα των Μάνατζερ συνυπάρχει στο υπάρχων σύστημα εύρεσης εργασίας και μεταγραφής, ειδικά στα ομαδικά αθλήματα.
Οι δραστηριότητες των Μάνατζερ ήταν θέμα συζητήσεων για πολλά χρόνια, έχει επίσης απασχολήσει και την ΕΕ. Ειδικά έχει γίνει αναφορά κακής πρακτικής στις δραστηριότητές τους όπως δολιοφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκμετάλλευση και παράνομη διακίνηση ανηλίκων. Αυτές οι πρακτικές πλήττουν τον αθλητισμό και τίθονται ερωτήματα ορθής και έντιμης διαχείρισης.
Μία ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της Επιτροπής το 2009 για να αναλύσει την παρούσα κατάσταση των Μάνατζερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο μέρος της έρευνας δίνει μία σύνοψη των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανόμενου και την αποτίμηση της οικονομικής σημασίας των Μάνατζερ στην ΕΕ. Παρουσιάζονται πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες δίνοντας για πρώτη φορά μία κατανοητή εικόνα του ρόλου τους στον αθλητισμό. Για παράδειγμα, η έρευνα υπολογίζει ότι περίπου 6.000 Μάνατζερ είναι ενεργοί στην Ευρώπη σε περισσότερα από 30 αθλήματα, με ποσά που αγγίζουν τα 200€ εκατομμύρια και αυτό αφορά το έτος 2007/2008 μόνο για τις μεταγραφές αθλητών.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού ποσού των Μάνατζερ στην ΕΕ. Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα όπου οι Μάνατζερ είναι ενεργοί σε όλη την ΕΕ. Υπάρχουν Μάνατζερ που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 10 αθλήματα στην Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Σουηδία. Η παρουσία των Μάνατζερ είναι δυναμική στα ποιό εμπορευματοποιημένα αθλήματα όπως: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, καλαθοσφαίριση και αθλητές στίβου συγκεντρώνουν έως και το 95% των Μάνατζερ της Ευρώπης.
Το δεύτερο μέρος της έρευνας ασχολείται με το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβάνει κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί από ιδιωτικούς οργανισμούς (πχ ομοσπονδίες) σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο αλλά και κανονισμούς και νόμους που έχουν υιοθετηθεί από την πολιτεία και τις χώρες μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία) καθώς και τις τέσσερεις διεθνείς ομοσπονδίες (FIFA – ποδόσφαιρο, FIBA – καλαθοσφαίριση, IAAF – στίβος και IRB – ράγκμπι) διεθνείς ομοσπονδίες που έχουν υιοθετήσει ειδικές ρυθμίσεις για τους Μάνατζερ. Αυτό το μέρος της έρευνας παρουσιάζει και τα διάφορα προβλήματα που ακολουθούν αυτές τις δραστηριότητες των Μάνατζερ (συμπεριλαμβανόμενου οικονομικό έγκλημα, παράνομη διακίνηση ανηλίκων αθλητών και προστασία ανηλίκων).
Το τρίτο μέρος ερευνά την σχέση μεταξύ της δραστηριότητας των Μάνατζερ στον αθλητισμό και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που δίδει σύνθετα πορίσματα ειδικά στο θέμα της εσωτερικής αγοράς και την νομοθεσία περί ανταγωνισμού.
Το τέταρτο μέρος της έρευνας παρέχει μία σύνθεση πορισμάτων και παρουσιάζει μία σειρά προτάσεων και υποδείξεων στους εταίρους του αθλητισμού και τα Μέλη χώρες και στα Ιδρύματά της.
Η έρευνα παρέχει μία καλή εικόνα των δραστηριοτήτων καθώς και τα θέματα που προκύπτουν από τους Μάνατζερ. Η Επιτροπή πρόκειται προσεκτικά να αναλύσει τα αποτελέσματα έτσι ώστε να αξιολογηθεί εάν χρειάζεται να λάβει πρόσθετα μέτρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή πρέπει να εστιάσει την προσοχή της ειδικά πιο μέτρο θα ήταν πιο προσαρμοσμένο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν συσχετιστεί με τις δραστηριότητες των Μάνατζερ, αλλά λαμβανομένου υπόψη το περιβάλλον που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες. Η ανάλυση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και τα εργαλεία που παρέχει η Συνθήκη.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη