ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠ ΠΡΟΣ Ε.Π.Ο. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

ΝΕΑ

Προς:

– το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Π.Ο.

– τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., κ. Σοφοκλή Πιλάβιο

Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου,

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών κρίνει αναγκαίο και επιβεβλημένο να επαναφέρει το ήδη από 24/8/2011 (αρ. πρωτ. 2131) υποβληθέν προς εσάς αίτημά του για παράταση της μεταγραφικής περιόδου. Στην ενέργειά μας αυτή δεν προβαίνουμε αβασάνιστα, αλλά μετά από συνετή και υπεύθυνη αξιολόγηση των αρνητικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί μετά από τις γνωστές σε όλους απρόβλεπτες και  πρωτόγνωρες εξελίξεις, λόγω των οποίων έχουν προκληθεί σοβαρά κενά και εκκρεμότητες που  δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας για την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στους ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με την απόφαση σας, η μεταγραφική περίοδος παρατείνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2011 για τους άνεργους ποδοσφαιριστές.

Το βέβαιον είναι ότι στην εκπνοή και αυτής της πρόσθετης περιόδου πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι. Η επαπειλούμενη γι’ αυτούς ανεργία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αδράνειά τους, τουναντίον, εισπράττεται απ’ αυτούς ως κόστος εμπλοκής των ομάδων τους σε δικαστικές αντιπαραθέσεις με αβέβαια έκβαση και έντονη αμφιβολία ως προς το πρωτάθλημα που θα κληθούν τελικώς να αγωνιστούν.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης υγιών συνθηκών διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και εκτός άλλων ενεργειών μας, υποχρεούμαστε να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και μέσο θεμελιώδη εργασιακά και όχι μόνο δικαιώματα μελών μας που, δίχως να φέρουν την οιαδήποτε ευθύνη, αναγκάζονται να αποδεχθούν μία αιφνίδια μεταβολή των αθλητικών, εργασιακών, οικονομικών, οικογενειακών και κοινωνικοασφαλιστικών δεδομένων τους.

Οφείλουμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη ανησυχία μας για το δυσβάσταχτο κόστος που εισπράττουν τα μέλη μας και να ζητήσουμε, εύλογα, από εσάς να μεριμνήσετε λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις.

Στα πλαίσια της πολιτικής της F.I.F.A. (Κ.Ι.Μ. άρθρο 6) για την προστασία των ανέργων ποδοσφαιριστών, αλλά και αναλογιζόμενοι όλοι τις σοβαρές ανατροπές που έχουν λάβει χώρα στο ποδόσφαιρο μας και διατηρούν σε εκκρεμότητα την τελική διαμόρφωση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών, έχουμε την βεβαιότητα ότι η παράταση της ημερομηνίας λήξεως των μεταγραφών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 είναι απολύτως απαραίτητη, σκόπιμη, επιβεβλημένη και θεμιτή.

Αναλογισθείτε, επιπλέον, την αβεβαιότητα που επικρατεί στο περιβάλλον των ποδοσφαιριστών και εξαντλήστε την πρόνοιά σας, χορηγώντας δικαίωμα μεταγραφής μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 σε όσους ποδοσφαιριστές – επαγγελματίες και ερασιτέχνες – είναι ήδη ελεύθεροι, αλλά και σε αυτούς που έχουν ήδη υποστεί βλαπτική μεταβολή ή/και πρόκειται περαιτέρω να υποστούν από την αλλαγή κατηγορίας των ομάδων τους (για τις οποίες υφίσταται εκκρεμοδικία) και η οποία (αλλαγή) θα τους καθιστά, με μεγάλη όμως χρονική καθυστέρηση,  ελεύθερους.

Προσδοκούμε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να κάνει δεκτό το δίκαιο, εύλογο και θεμιτό αίτημά μας, αποδεικνύοντας την ευαισθησία της, την πρόνοιά της και τα αντανακλαστικά της.

Με εκτίμηση

Στέλιος Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος ΠΣΑΠ

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη