Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΣΑΠ

ΝΕΑ

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στη 13.00, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ποδοσφαιριστών στα γραφεία του Συνδέσμου Πατησίων 128 Αθήνα, 6ος όροφος.

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών-μελών του ΠΣΑΠ και του Τ.Α.Π.( Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ποδοσφαιριστών ) είναι απαραίτητη.

Θα γίνει οικονομικός, διοικητικός απολογισμός του 2011 και προϋπολογισμός του 2012 όπως επίσης θα υπάρξει ενημέρωση των συναδέλφων για θέματα που τους απασχολούν.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία ,η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση (άρθρο 11 του Καταστατικού ) στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα 13.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σχετικά Νέα