ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αριθμός Απόφασης 108/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΖΟΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 8.360,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 8.360,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη