ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ κατά Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Αριθμός Απόφασης 96/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ κατά Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 56.488,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 56.488,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη