ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ κατά Π.Α.Ε. ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 3.827,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 3.827,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη