ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κατά Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 3.317,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 3.317,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη