ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατά Τ.Α.Π. ΦΩΚΙΚΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 78/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ κατά Τ.Α.Π. ΦΩΚΙΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 5.782,00 €.
Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 5.782,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη