ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΝΙΚΟΛΟΦ ΑΝΤΡΕΙ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αριθμός Απόφασης 90/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΝΙΚΟΛΟΦ ΑΝΤΡΕΙ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 12.000,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 82.307,99 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη