ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ

Αριθμός Απόφασης 98/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 22.280,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 22.280,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη