ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΟ κατά Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 15.314,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 15.314,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη