ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμός Απόφασης 104/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κατά Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 16.284,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 16.284,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη