ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 77/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ κατά Τ.Α.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 4.130,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 4.130,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη