ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΩΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ κατά Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 8.700,00 €.  Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 8.700,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη