ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 122/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 17.000,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 17.000,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη