ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΟΝΤΗ ΓΙΑΝΝΗ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 17.300,00 €.  Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 17.300,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη