ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ

Αριθμός Απόφασης 99/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 4.330,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 4.330,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη