ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΓΑΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 5.500,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 5.500,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη