ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΧΟΣΕ κατά Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΧΟΣΕ κατά Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 82.307,99 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 82.307,99 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη