ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 7.021,00 €.  Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 7.021,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη