ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΔΕΙΝΟΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ κατά Π.Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 9.800,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 9.000,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη