ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΔΙΓΚΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμός Απόφασης 117/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΔΙΓΚΟΖΗ ΑΓΓΕΛΟ κατά Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των46.000,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) εξόφληση σε τέσσερις δόσεις του συνολικού ποσού των 46.000,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη