ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΕΣΤΗ κατά Π.Α.Ε. ΙΩΝΙΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 18.082,82 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 18.082,82 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη