ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΝΕΑ

Αριθμός Απόφασης 118/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΑΜΠΕΛΑ ΑΓΑΠΗΤΟ κατά Π.Α.Ε. ΡΟΔΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 62.100,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 62.100,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη