ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

Αριθμός Απόφασης 106/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΑΧΕΙΜΑΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κατά Τ.Α.Π. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 13.827,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 13.827,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη