Απόφαση σταθμός του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ       

ΝΕΑ

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, στις 15 Ιουλίου 2020 έλαβε μια πολύ σημαντική απόφαση, την υπ’ αριθ. 73/2020, η οποία αφορά στο κρίσιμο ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του ΠΣΑΠ.

Το Δικαστήριο έκρινε πως ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ και μέλος του ΠΣΑΠ, Αλέξανδρος Μπιτσάκος, δικαιούται να αξιώσει από τον εργοδότη του, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, και η ΠΑΕ υποχρεούται να του καλύψει και του καταβάλει τη δαπάνη που υπερέβαινε το ανώτατο όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής κλήθηκε και απειλήθηκε δικαστικά από ιδιωτικό ιατρικό θεραπευτήριο  να καταβάλει, μετά από μακρά νοσηλεία του και παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Ο ποδοσφαιριστής, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας αλλά και συνθήκες μεγάλης ψυχικής φόρτισης, αφού αφέθηκε από την ΠΑΕ οικονομικά και δικαστικά έκθετος έναντι ιδιωτικού ιατρικού θεραπευτηρίου, αναγκάστηκε να ζητήσει δικαστική προστασία, όταν αντιμετώπισε την άρνηση της ΠΑΕ να του καλύψει κάθε αναγκαία δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με αφορμή την παροχή των υπηρεσιών του σε αυτήν.

Η ορθή απόφαση αυτή, εκτός από τη νομική της αξία αποτελεί και ηθική δικαίωση για τον ποδοσφαιριστή στον οποίο αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εργοδότη του το αυτονόητο, δηλαδή, την χωρίς περιορισμούς και όρια πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, μετά από έναν τραυματισμό που υπέστη σε ώρα εργασίας, περιστατικό που κρίθηκε και αξιολογήθηκε ως εργατικό ατύχημα.

Με την απόφαση αυτή επιλύεται ένα σημαντικό ζήτημα και κατοχυρώνεται, στην περίπτωση που η δαπάνη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας υπερβαίνει το ανώτατο όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η πλήρης και ευθεία υποχρέωση της ΠΑΕ να καλύπτει τη δαπάνη αυτή υπέρ του εργαζόμενου της ποδοσφαιριστή από την παροχή των υπηρεσιών του οποίου η ίδια ωφελείται.

Με την απόφαση αυτή κάθε ποδοσφαιριστής, πέραν και ανεξαρτήτως αστερίσκων, υποσημειώσεων, περιορισμών, κ.λπ. ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αισθάνεται, ως εργαζόμενος που παρέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες υψηλού ασφαλιστικού κινδύνου σε μια ΠΑΕ, πλήρως προστατευμένος, ακόμα και για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που η αποκατάσταση της υγείας του απαιτήσει δαπάνη που υπερβαίνει το ανώτατο όριο κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του ΠΣΑΠ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, δεν επιτρέπει αστοχίες, στρεβλώσεις και κυρίως αδικίες, γι΄ αυτό και ο ΠΣΑΠ το παρακολουθεί διαρκώς στενά.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη