ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑΝΕΑ

Είσαι παράγοντας σε ΠΑΕ και χρωστάς σε ποδοσφαιριστές; Πρέπει να προσέχεις ώστε να είσαι συνεπής, επειδή, πλέον, ο νόμος αναγνωρίζει ευθύνη των φυσικών προσώπων που διοικούν ΠΑΕ και επιτρέπει να επιδικασθούν αποζημιώσεις από τα Πολιτικά Δικαστήρια, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παράλληλα, επιτρέπεται και ο καταλογισμός της ύπαρξης περιουσίας αυτού φυσικού προσώπου, που έχει την ευθύνη, όπως και η δέσμευση της από τα Πολιτικά Δικαστήρια, από την πρώτη ημέρα κατάθεσης των αιτήσεων των ποδοσφαιριστών έναντι του φυσικού τους εργοδότη.

Υπάρχουν συνέπειες πια και ο καιρός που κανείς δεν ήξερε τίποτα για τα φέσια στους ποδοσφαιριστές, πέρασε. Τα χρέη έχουν ονοματεπώνυμο πλέον και δεν είναι απρόσωπα.

Πως προκύπτουν αυτά; Από την απόφαση υπ. αριθμ. 1813/2011 που εκδόθηκε από το Εφετείο Αθηνών στις 18.04.2011 και με την οποία υπάρχει τελεσίδικη κρίση επί εργατικών απαιτήσεων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών κατά Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και επί της ευθύνης των προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και διαχειριστών αυτών.

Η απόφαση αφορά σε πέντε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της πρώην ΠΑΕ ΑΟ Η ΘΗΒΑ, τον Νίκο Αντωνιάδη, τον Γεώργιο Γραβάνη, τον Νίκο Λουμπαρδέα, τον Γιώργο Μοστράτο, τον Διονύση Στούπα, οι οποίοι το 2007 αγωνίζονταν με την Θήβα στην Γ’ Εθνική Κατηγορία από όπου και υποβιβάστηκε, ζήτησαν τα χρήματα τους από την τότε Πρόεδρο κ. Βασιλική Κοροπούλη, με τη διαδικασία εφαρμογής για πρώτη φορά στην Ελλάδα της προσωπικής ευθύνης των Προέδρων των ομάδων που εισήχθη στον αθλητικό νόμο 2725/1999 με το νόμο 3479/2006, ΦΕΚ Α 152/19.06.2006 και με τη βοήθεια και την πρόσθετη παρέμβαση του ΠΣΑΠ, τελικά η αγωγή τους έγινε δεκτή τόσο από το Πρωτοδικείο Θήβας, όσο και από το Εφετείο, το οποίο μάλιστα αύξησε το επιδικασθέν ποσό για τον Μοστράτο Γεώργιο από 15.464 ευρώ σε 22.333,60 ευρώ, δεχόμενο τον ένα λόγο της έφεσής τους. Συγκεκριμένα, το Εφετείο Αθηνών υποχρεώνει την εναγόμενη πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 17.694 ευρώ, στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 14.196 ευρώ, στον τρίτο ενάγοντα το ποσό των 8.877 ευρώ και στον πέμπτο ενάγοντα το ποσό των 13.240.

Η διαδικασία καταβολής των δεδουλευμένων προς τους ποδοσφαιριστές από την πρώην πρόεδρο της Θήβας είναι σε εξέλιξη, όχι με τους επιθυμητούς ρυθμούς για τους ποδοσφαιριστές, αλλά, ασφαλώς με μία ροή που μπορεί και θα γίνει καλύτερη.

Η πρώην πρόεδρος αρνείται να προχωρήσει σε εκούσια συμμόρφωση προς τις Δικαστικές Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας και έτσι οι ποδοσφαιριστές έχουν λάβει μόνο ένα μέρος των δεδουλευμένων τους, για να σταματήσουν αναγκαστικές εκτελέσεις κατά της περιουσίας της ενώ έχουν παρασταθεί σε περίπου 10 διαφορετικές διαδικασίες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας.

Το Εφετείο, παρότι αναγνώρισε την παράνομη συμπεριφορά της πρώην προέδρου, αρνήθηκε να επιδικάσει στους ποδοσφαιριστές χρηματικό ποσό για την ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης, με την αιτιολογία ότι η παράνομη αυτή συμπεριφορά δεν δημιουργεί ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από την προστασία των νόμων για την αθέτηση των συμβάσεων και τη μη καταβολή δεδουλευμένων.

Ωστόσο, τα επιδικασθέντα ποσά καλύπτουν τους ποδοσφαιριστές για τα δεδουλευμένα τους όπως και για όσα προβλέπονταν από τα συμβόλαια τους.

Σε μία προσπάθεια αντίδρασης από μέρους της, η τότε πρόεδρος έχει καταθέσει εις βάρος των ποδοσφαιριστών αγωγή και μήνυση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμησή της, αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν κριθεί ακόμη από τα Δικαστήρια.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη