Ανακοίνωση ΠΣΑΠΠ

ΝΕΑ

Με αφορμή δημοσιεύσεις, αναρτήσεις στα social media και άλλα παρεμφερή, ο ΠΣΑΠΠ, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες παρανοήσεις ή και παρερμηνείες, οφείλει να ενημερώσει τα μέλη του -και όχι μόνο- για τα εξής :

– Στη σημερινή συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΕΕΠ), στην οποία συμμετέχει και ο ΠΣΑΠΠ, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΙΜΠ.

– Ο ΠΣΑΠΠ, από τις 28/4/2023, όταν σε υλοποίηση υπόδειξης της ΕΠΟ έστειλε, όπως κάθε χρόνο, τις προτάσεις του, αν και επί δύο (2) μήνες ανέμενε την πρόσκληση της ΕΠΟ, η τελευταία έστειλε στις 26/06/2023 την ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση της ΕΕΠ στις 29/6/2023, με 7ο θέμα τον ΚΙΜΠ. Επίσης, ενώ δεν έστειλε τις προτάσεις των λοιπών εταίρων (Super League 1 & Super league 2), όπως πράττει κάθε χρόνο, έστειλε ένα μονομερώς διαμορφωθέν από την ίδια σχέδιο του ΚΙΜΠ το απόγευμα της 27ης Ιουνίου 2023, δηλαδή 1,5 ημέρα πριν τη συνεδρίαση της ΕΕΠ. Τονίζεται ότι η ΕΠΟ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης του νέου ΚΙΜΠ, παρέλειψε να υλοποιήσει το στάδιο της διαβούλευσης με τους λοιπούς εταίρους.

– Επιπρόσθετα, στο σχέδιο του ΚΙΜΠ και σε Παράρτημά του, η ΕΠΟ, ερήμην του ΠΣΑΠΠ, επινόησε να «υιοθετήσει» μια σειρά άρθρων που αφορούν στην αθλητική διαδοχή.

– Η ανωτέρω συμπεριφορά, στο σύνολό της, ήταν και είναι ακατανόητη και αποτελεί θεσμική εκτροπή.

– Ο ΠΣΑΠΠ αντέδρασε άμεσα. Το απόγευμα της 28ης Ιουνίου 2023 απέστειλε επιστολή στην ΕΠΟ, στη Νομική της Υπηρεσία και στα μέλη της ΕΕΠ, την οποία κοινοποίησε σε UEFA και FIFPRO. Η επιστολή αυτή που περιέχει τις κάθετες θέσεις του ΠΣΑΠΠ, καταχωρήθηκε και στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης της ΕΕΠ.

– Ο ΠΣΑΠΠ, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της ΕΕΠ ανέπτυξε εκ νέου τις θέσεις του και πρόβαλε τις ρητές και σαφείς αξιώσεις του επί όλων των ανωτέρω θεμάτων και ειδικά επί της απόσυρσης – διαγραφής των άρθρων που μονομερώς «προστέθηκαν» σε Παράρτημα του ΚΙΜΠ και αφορούν στην αθλητική διαδοχή.

– Η ΕΕΠ, με δεσμευτική απόφασή της, κατέληξε, μεταξύ άλλων, στην απόσυρση των άρθρων αυτών.

– Ο ΠΣΑΠΠ έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή ανέδειξε άμεσα και απέτρεψε μια ανεπιθύμητη εκτροπή, διαφυλάσσοντας, με θεσμική δεοντολογία, αυξημένα αντανακλαστικά και συγκροτημένες κινήσεις, τα έννομα συμφέροντα του ιδίου και των μελών του.

– Τυχόν υιοθέτηση κάθε άλλης εκδοχής ή τυχόν απόπειρα εκ νέου μονομερούς υιοθέτησης τέτοιων ή αντίστοιχων άρθρων οπουδήποτε αλλού θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εκτροπής που επιχειρήθηκε ή τη δημιουργία μιας νέας.

– Ο ΠΣΑΠΠ ήταν και θα είναι διαρκώς παρών, έτοιμος να πράξει ό,τι απαιτηθεί για την αποκατάσταση κάθε ανεπιθύμητης αρρυθμίας.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη