Ανακοίνωση ΠΣΑΠΠ

ΝΕΑ

Με αφορμή τοποθέτηση τριών ποδοσφαιριστών που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα αθλητικού περιεχομένου και αφορά σε αιτήσεις που έχουν καταθέσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και έχουν ως αντικείμενο την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής ΠΑΕ της Super League 2, ο ΠΣΑΠΠ είναι υποχρεωμένος, στο παρόν χρονικό σημείο και προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση άσκοπων εντυπώσεων, παρανοήσεων ή και παρερμηνειών, να επισημάνει τα εξής :

– Ο Σύνδεσμος ουδέποτε προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο έννομα συμφέροντα νυν ή και πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών του ή μη, ή ότι προκαλούν συνθήκες διακρίσεως και επιλεκτικής μεταχείρισης.

– Ο Σύνδεσμος, έχοντας αντλήσει όλα τα χρήσιμα συμπεράσματα από προβληματικές κατασκευές ή και μεθοδεύσεις του παρελθόντος, που στόχο είχαν την παρεμπόδιση της συλλογικής ικανοποίησης εννόμων συμφερόντων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, επιλέγει, με περισσή σύνεση και υπευθυνότητα και διαθέτοντας τα αναγκαία αντανακλαστικά, να ενεργεί με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι εμφανής ο κίνδυνος διακύβευσης των εννόμων συμφερόντων
του συνόλου των ποδοσφαιριστών μιας ΠΑΕ.

– Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Σύνδεσμος, με αίσθηση ευθύνης, γνωρίζει το τι και πότε πρέπει να πράξει ό,τι επιβάλλεται και απαιτείται για την έγκαιρη και έγκυρη διαφύλαξη και ικανοποίηση κάθε νόμιμης αξίωσης νυν ή και πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών του ή μη.

Για κάθε τυχόν περαιτέρω επεξήγηση ή διευκρίνηση, ο Σύνδεσμος είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση όποιου εξακολουθεί να διατηρεί τυχόν απορίες για την ακρίβεια και την εγκυρότητα όλων όσων προαναφέρονται.

 

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη