Ανακοίνωση/Ενημέρωση για την εκκαθάριση της ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ

ΝΕΑ

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που λάβαμε από τον εκκαθαριστή της ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ, ενημερώνουμε τα μέλη του Συνδέσμου ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας με το στάδιο αναγγελίας των απαιτήσεων.

Όσα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία, οφείλουν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους έως την 23η Φεβρουαρίου 2024 στην έδρα του εκκαθαριστή της ΠΑΕ ΑΟ ΞΑΝΘΗ, κ. Ψωμά Κωνσταντίνου, επί της οδού Αναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι, Αθήνα ή εναλλακτικά, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 10, Ξάνθη, κατόπιν ραντεβού.

Η αναγγελία των απαιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην διεύθυνση kapsomas@gmail.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, ο Σύνδεσμος παραμένει στην διάθεση σας

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη